Bộ đề từ 00 đến 99 – Phương pháp soi cầu chuẩn nhất 2023

Bộ đề từ 00 đến 99 là tổng hợp thông tin về tất cả các bộ số đề đang được chơi trên các cổng game trực tuyến. Nếu bạn là người mới tìm hiểu hình thức giải trí này thì nhất định phải tìm hiểu kỹ đặc điểm của nó. Đây là yếu tố quan trọng quyết định trực tiếp đến cơ hội trúng số của mọi người. Hãy cùng Gawin88.org tìm hiểu chi tiết nhé!

Bộ đề từ 00 đến 99 được hiểu là gì?

Bộ đề từ 00 đến 99 được hiểu một cách đơn giản đó là dãy gồm các số có 2 chữ số. Trong đó gồm có 20 bộ chỉ 4 số và 80 bộ có 8 số. Mỗi một bộ số đề có thể là 4 số, 8 số hoặc 9 số tùy theo cách phân chia của người chơi. Tuy nhiên chắc chắn sẽ có những bộ số bị trùng lặp ngẫu nhiên.

Theo kết quả thống kê của các chuyên gia số đề, trong bộ số từ 00 đến 99 có tất cả 10 bộ dãy số 8 và 5 bộ có dãy 4 số. Người chơi xổ số chuyên nghiệp sẽ dựa vào kết quả này để tìm số may mắn đánh cho ngày hôm sau. Thực tế cho thấy cách chơi theo từ 00 đến 99 có tỷ lệ trúng rất cao.

Tìm hiểu về bộ đề từ 00 đến 99
Tìm hiểu về bộ đề từ 00 đến 99

Bộ đề từ 00 đến 99 được phân chia như thế nào?

Bộ đề từ số 00 đến số 99 được chia thành 10 khoảng số. Mỗi khoảng số sẽ gồm có những chữ số cụ thể mang xác suất trúng khác nhau. Do đó khi tham gia chơi lô đề xổ số bạn cần tìm hiểu kỹ để chắc chắn lựa chọn được con số may mắn. Cụ thể như sau:

Bộ số từ 00 đến 11

Bộ số từ 00 đến 11 trong bộ đề từ 00 đến 99 là những con số bắt đầu từ 00 đến 11. Trong đó gồm có 2 bộ số 4 và 9 bộ gồm 8 số ngẫu nhiên. Những cặp số trong bộ từ 00 đến 11 như sau:

 • Bộ 00 gồm có: 00, 05, 50 và 55.
 • Bộ 01 gồm có : 01, 06, 10, 15, 51, 56, 60 và 65.
 • Bộ 02 gồm có: 02, 07, 20, 25, 52, 57, 70 và 75.
 • Bộ 03 gồm có : 03, 08, 30, 35, 53, 58, 80 và 85.
 • Bộ 04 gồm có : 04, 09, 40, 45, 54, 59, 90 và 95.
 • Bộ 05 gồm có: 05, 00, 50 và 55.
 • Bộ 06 gồm có: 06, 60, 56, 65, 01, 10, 15 và 51.
 • Bộ 07 gồm có: 07, 02, 20, 57, 70, 75, 20, 25 và 52.
 • Bộ 08 gồm các số: 08, 58, 80, 85, 03, 30, 35 và 53.
 • Bộ 09 gồm có : 09, 59, 90, 95, 04, 40, 45 và 54.
 • Bộ 10 gồm: 10, 15, 51, 56, 60, 65, 01 và 06.

Bộ đề từ 11 đến 20

Bộ đề từ 11 đến 20 có 2 bộ 4 số và 8 bộ, còn lại là dãy gồm 8 số ngẫu nhiên như sau:

 • Bộ đề 11: 11, 66, 16 và 61.
 • Bộ đề 12: 12, 17, 21, 26, 62, 67, 71 và 76.
 • Bộ đề 13: 13, 18, 31, 36, 63, 68, 83 và 86.
 • Bộ đề 14: 14, 19, 41, 46, 64, 69, 94 và 96.
 • Bộ đề 15: 15, 10, 01, 06, 51, 56, 60 và 65.
 • Bộ đề 16: 16, 11, 61 và 66.
 • Bộ đề 17: 17, 12, 21, 26, 62, 67, 71, 76.
 • Bộ đề 18: 18, 13, 31, 36, 63, 68, 83 và 86.
 • Bộ đề 19: 19, 14, 41, 46, 64, 69, 94 và 96.
 • Bộ đề 20: 20, 25, 07, 02, 52, 57, 70 và 75.
Bộ số từ 00 đến 11
Bộ số từ 00 đến 11

Bộ đề từ 00 đến 99 khoảng 21 đến 30

Với khoảng từ 21 đến 30 có 2 bộ 4 số và 8 bộ, còn lại là dãy gồm 10 số ngẫu nhiên. Bộ đề dễ trúng trong khoảng này các bạn có thể tham khảo như sau:

 • Bộ 21: 21, 26, 12, 17, 62, 67, 71 và 76.
 • Bộ 22: 22, 77, 27 và 72.
 • Bộ 23: 23, 28, 32, 37, 73, 77, 78 và 82.
 • Bộ 24: 24, 29, 42, 47, 74, 79, 92 và 97.
 • Bộ 25: 25, 20, 02, 07, 52, 57, 70 và 75.
 • Bộ 26: 26, 21, 12, 17, 62, 67, 61 và 76.
 • Bộ 27: 27, 22, 72 và 77.
 • Bộ 28: 28, 23, 32, 37, 73, 78, 82 và 87.
 • Bộ 29: 29, 24, 42, 47, 74, 79, 92 và 97.
 • Bộ 30: 30, 35, 03, 08, 53, 58, 80 và 85.

Bộ đề trong khoảng 31 đến 40

Bộ số từ 31 đến 40 được dự đoán có xác suất trúng cao trong kết quả xổ số miền Bắc gồm:

 • Bộ số 31: 31 – 13 – 18 – 36 – 63 – 68 – 83 – 86.
 • Bộ số 32: 32-23-28-37-73-77-78-82.
 • Bộ số 33: 33-88-38-83.
 • Bộ số 34: 34 – 39 – 43 – 48 – 84 – 89 – 93 – 98.
 • Bộ số 35: 35-30-03-08-53-58-80-85.
 • Bộ số 36: 36-13-18-31-63-68-81-86.
 • Bộ số 37: 37-23-28-32-73-78-83-87.
 • Bộ số 38: 38-33-88-83.
 • Bộ số 39: 39 – 34 – 43 – 48 – 84 – 89 – 94 – 98.
 • Bộ số 40: 40 – 04 – 09 – 45 –  54 – 59 – 90 -95.
Bộ đề từ 00 đến 99 được phân chia như thế nào?
Bộ đề từ 00 đến 99 được phân chia như thế nào?

Bộ lô đề từ 41 đến 50

Tiếp tục bộ số đề từ 00 đến 99 đối với khoảng số từ 41 đến 50, chúng ta có các dãy số may mắn gồm các cặp số sau:

 • Bộ 41: 41, 46, 64, 69, 14, 19, 91 và 96.
 • Bộ 42: 42, 47, 24, 29, 74, 79, 92 và 97.
 • Bộ 43: 43, 34, 39, 48, 84, 93, 89 và 98.
 • Bộ 44: 44, 99, 49 và 94.
 • Bộ 45: 45, 04, 09, 40, 54, 59, 90 và 95.
 • Bộ 46: 46, 64, 14, 41, 19, 91, 69 và 96.
 • Bộ 47: 47, 74, 24, 42, 39, 93, 79 và 97.
 • Bộ 48: 48, 84, 34, 43, 39, 93, 89 và 98.
 • Bộ 49: 49, 99, 44 và 94.
 • Bộ 50: 50, 00, 55 và 05.

Bộ lô đề từ 51 đến 60

Đối với nhóm số từ 51 đến 60 trong bộ đề từ 00 đến 99 các bạn có thể tham khảo những cặp số gợi ý dưới đây:

 • Bộ 51: 51-15-01-10-60-06-56-65.
 • Bộ 52: 52-25-02-20-70-07-57-75.
 • Bộ 53: 53-53-03-30-80-08-58-85.
 • Bộ 54: 54-45-04-40-90-09-59-95.
 • Bộ 55: 55-00-50-05.
 • Bộ 56: 56-65-01-10-06-60-15-51
 • Bộ 57: 57-75-02-20-25-52-07-70
 • Bộ 58: 58-85-03-30-08-80-35-53.
 • Bộ 59: 59-95-04-40-09-90-45-54.
 • Bộ 60: 60-06-10-10-51-15-56-65.

Bộ lô đề từ 61 đến 70

Bộ đề từ 00 đến 99 với khoảng từ 61 đến 70 các bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây:

 • Bộ 61: 61, 11, 66 và 16.
 • Bộ 62: 62, 26, 17, 71, 12, 21, 67 và 76.
 • Bộ 63: 63, 36, 13, 31, 81, 18, 68 và 86.
 • Bộ 64: 64, 64, 19, 91, 14, 41, 69 và 96.
 • Bộ 65: 65, 56, 01, 10, 15, 51, 06 và 60.
 • Bộ 66: 66, 11, 16 và 61.
 • Bộ 67: 67, 76, 12, 21, 17, 71, 26 và 62.
 • Bộ 68: 68, 86, 13, 31, 18, 81, 36 và 63.
 • Bộ 69: 69, 96, 14, 41, 19, 91, 46 và 64.
 • Bộ 70: 70, 07, 25, 52, 02, 20, 57 và 75.

Bộ số từ 71 đến 80

Với bộ số từ 71 đến 80 trong cách chơi bộ số đề từ 00 đến 99 những cặp số may mắn được tổng hợp gồm:

 • Bộ 71: 71, 17, 26, 62, 12, 21, 67 và 76.
 • Bộ 72: 72, 22, 77 và 27.
 • Bộ 73: 73, 37, 28, 82, 23, 32, 78 và 87.
 • Bộ 74: 74, 47, 29, 92, 24, 42, 79 và 97.
 • Bộ 75: 75, 57, 02, 20, 25, 52, 07 và 70.
 • Bộ 76: 76, 67, 12, 21, 26, 62, 17 và 71.
 • Bộ 77: 77, 22, 27, 72.
 • Bộ 78: 78, 87, 23, 32, 28, 82, 37 và 73.
 • Bộ 79: 79, 97, 24, 42, 29, 92, 47 và 74.
 • Bộ 80: 80, 08, 35, 53, 03, 30, 58 và 85.
Kinh nghiệm chơi bộ đề từ 00 đến 99
Kinh nghiệm chơi bộ đề từ 00 đến 99

Bộ số từ 81 đến 90

Bộ số từ 81 đến 90 thường có các cặp số hay trúng là:

 • Bộ 81: 81, 18, 36, 63, 13, 31, 68 và 87.
 • Bộ 82: 82, 28, 37, 73, 23, 32, 78 và 87.
 • Bộ 83: 83, 38, 33, 88.
 • Bộ 84: 84, 48, 39, 93, 34, 43, 89 và 98.
 • Bộ 85: 85, 58, 03, 30, 35, 53 và 08, 80.
 • Bộ 86: 86, 68, 13, 31, 36 và 63, 18, 81.
 • Bộ 87: 87, 78, 23, 32, 37, 73, 28 và 82.
 • Bộ 88: 88, 33, 38 và 83.
 • Bộ 89: 89, 98, 34, 43, 39, 93 và 48, 84.
 • Bộ 90: 90, 09, 45, 54, 04, 40 và 59, 95.

Bộ số từ 91 đến 99

Bộ số từ 91 đến 99 có ít bộ số nhất trong bộ đề từ 00 đến 99. Theo thống kê nó chỉ có 2 dãy gồm 4 số và 7 dãy gồm 8 số như sau:

 • Bộ 91: 91, 19, 46, 64, 14, 41 và 69, 96.
 • Bộ 92: 92, 29, 47, 74, 24, 42 và 79, 97.
 • Bộ 93: 93, 39, 48, 84, 43, 43 và 89, 98.
 • Bộ 94: 94, 44 và 99, 49.
 • Bộ 95: 95, 59, 04, 40, 45, 54 và 09, 90.
 • Bộ 96: 96, 69, 14, 41, 46, 64 và 19, 91.
 • Bộ 97: 97, 79, 24, 42, 46, 64 và 29, 92.
 • Bộ 98: 98, 89, 34, 43, 48, 84 và 39, 93.
 • Bộ 99: 99, 44 và 49, 94.

Kinh nghiệm chơi bộ đề từ 00 đến 99

Bộ đề từ 00 đến 99 được áp dụng rất phổ biến nhưng để đảm bảo được độ chính xác cao nhất thì người chơi cần phải biết tính toán về số ngày dự nuôi khung. Nếu bạn chọn một trong các số ở bộ số đề này để nuôi khung thì chỉ nên nuôi trong khoảng 3 – 7 ngày. Tránh việc nuôi kéo dài vừa không hiệu quả vừa lãng phí tiền vốn.

Đối với những người chơi mới, bạn nên bắt đầu với những mức cược nhỏ. Khi nắm rõ đặc điểm bộ đề từ số 00 đến 99 và có kinh nghiệm thực tế mới nâng dần mức tiền cược. Đây là cách chơi lô đề an toàn, ít rủi ro và giúp bạn nhận được lợi nhuận cao nhất.

Kết luận

Bộ đề từ 00 đến 99 là gì và cách chơi hiệu quả đã được chia sẻ. Hy vọng qua đây các bạn sẽ có thêm những bí quyết hữu ích trong việc chơi cá cược xổ số. Ngoài ra các bạn cũng đừng quên truy cập vào hệ thống của Gawin88 để tham khảo thêm các bí quyết soi cầu hay khác nhé!

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *